Obiekty przemysłowe promienniki gazowe

Do ogrzania obiektów przemysłowych stosujemy promienniki gazowe, takie jak: 

                        

       PC eco                          PMD                          INFRACAT                             BOOSTERCAT