Obiekty sakralne promienniki gazowe

Do ogrzania obiektów sakralnych stosujemy promienniki gazowe, takie jak: 

              

                        PDS                                PC eco