Promienniki gazowe katalityczne Ex

Produkty w tej kategorii
Opis

Gazowe katalityczne promienniki podczerwieni w Ex: 

     

                          INFRACAT                                                                  BOOSTERCAT 


innowacyjny ANTYWYBUCHOWY SYSTEM GRZECZY 


Jedyny taki na rynku: gdy liczy się bezpieczeństwo!

Promienniki katalityczne podczerwieni emitują ciepło  w postaci promieniowania podczerwonego i działają na zasadzie katalitycznego utleniania gazu z całkowitym brakiem płomienia!
Rdzeniem promienników katalitycznych jest złoże katalityczne nasycone związkami platyny. 


Zasada działania promiennika katalitycznego jest prosta. Wstępnie złoże katalityczne podgrzewane jest grzałką elektryczną. Następnie, kiedy temperatura osiągnie 200°C grzałkę należy odłączyć od zasilania elektrycznego i otworzyć dopływ gazu do promiennika. Gaz przenika przez złoże izolacyjne, które zabezpiecza przed przenikaniem ciepła do tyłu promiennika. Reakcja chemicznego łączenia gazu z powietrzem zachodzi na powierzchni złoża katalitycznego i promiennik emituje promieniowanie podczerwone. Nasze promienniki katalityczne posiadają wykonanie Ex, dzięki czemu znalazły zastosowanie w gałęziach przemysłu, gdzie istnieje konieczność instalacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

TYP WYBUCHOWOŚCI: pary, gazy, mgły.


•    Działanie katalitycznych promienników podczerwieni polega na katalitycznym łączeniu gazu z powietrzem w podgrzanym złożu związków platynowych. 

•    Produktami reakcji chemicznej są nieznaczne ilości pary wodnej i dwutlenku węgla oraz energia elektromagnetyczna emitowana prostopadle ze złoża katalitycznego. Nie ma  emisji tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) i niedopalonych węglowodorów (HC).

•    Promienniki przeciwwybuchowe Ex, przeznaczone są głównie do ogrzewania pomieszczeń zagrożonych wybuchem, w których występują opary rozpuszczalników i innych substancji łatwopalnych, suszenia lakierów wodnych i lakierów na bazie rozpuszczalników, wygrzewania lakierów proszkowych.

•    Reakcja katalitycznego spalania wymaga odpowiedniej ilości powietrza . Na każdy 1kW mocy 
niezbędne jest doprowadzenie przynajmniej 5 m3/h świeżego powietrza. 

 

Promienniki posiadają:

•     certyfikat ATEX Nr 03ATEX0111X Klasa II Kategoria 2G, dopuszczenia do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.
•     znak CE wydawany przez francuski instytut INERIS.

Załączniki
attachments error! no dir.314